อนุทิน 158405 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๔

การสร้างนิสัยให้คิดและทำในเชิงระบบ…จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานน้อยลง…ดูเหมือนหนัก แต่เป็นการฝึกนิสัยและสร้างจิตสำนึกให้กับคนในอนาคตความเห็น (0)