อนุทิน 158399 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๐

คำพูด…การกระทำ จะเป็นสิ่งที่บอกถึง “จิตใจ” ของคนๆ นั้นความเห็น (0)