อนุทิน 158396 - ต้นโมกข์

สำนวน to have breakfast/ lunch/ dinner = ทานอาหารเช้า/ เที่ยง/ เย็น เช่น

I have breakfast at my home. ฉันทานอาหารเช้าที่บ้าน

She has lunch at school. หล่อนทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียน

ห้ามใช้ to take breakfast/ lunch/ dinner เป็นอันขาด เพราะสำนวนนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษ

เขียน 20 Jun 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)