อนุทิน 158395 - prayat duangmala

เข้า 9.30.น ประชุมผ่านระบบo-bec tv เรื่อง รร.คุณธรรม จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็น่าจะใช้ได้ มีครบในเนื้อความแล้ว นโยบายจริงๆ  สพฐก็ส่งผ่านมาให้  รร.ดำเนินการ  บ่าย2 ก็ประชุมอีกรอบ ปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน cct และต้องตรวจสอบความเป็นจริงลงหมุดของ นร.แต่ละคน จนจริงหรือเปล่า 3 ปีเยี่ยมบ้านตรวจสอบยากจนอีกรอบยกเว้นที่มีเด็กเข้าใหม่ในระดับ ประถม ถึงมัธยม

เขียน 20 Jun 2018 @ 17:12 ()


ความเห็น (0)