อนุทิน 158386 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๐๘

จรรยาบรรณวิชาชีพ...ที่มนุษย์ทำงานควรมี สำหรับฉันเองแล้ว เห็นว่า "จรรยาบรรณ" ควรมีและสร้างให้เกิดตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ๆ...การสอน การบอกแต่สิ่งที่ดีและควรทำ คือ สิ่งที่หล่อหลอมของการสร้างขึ้นมาเป็นจรรยาบรรณในตอนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ความเห็น (0)