อนุทิน 158385 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๐๗

มนุษย์ทุกคน...มีความสามารถมาตั้งแต่แรกเกิด...ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การได้รับเรียนรู้ การฝึกฝน การได้รับโอกาส ความพร้อมตั้งแต่แรกเกิดที่ต่างสถานะกัน...ทำอย่างไรจึงจะสามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถ...จึงมีคำว่า "พรสวรรค์" กับคำว่า "พรแสวง"...ความเห็น (0)