อนุทิน 158380 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๐๖

ก็ไม่ทุกคนหรอก ที่จะเข้าใจเรา...ซึ่งพวกเขาก็จะมีทางเดินชีวิตของเขา...เราก็จะมีทางเดินชีวิตของเรา...ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร...เพราะเราเกิดมาเพื่อ "ใช้ชีวิต" ของเราเอง...ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจเราความเห็น (0)