อนุทิน 15838 - ครูวาส

ครูวาส

เมื่อวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา (วันเสาร์ที่ 18 - 19  กรกฎาคม)  ที่อุบลได้จัดประเพณีแห่เทียนพรรษามีต้นเทียนจากวัดต่างๆ เข้าร่วมขบวนมากมาย เทียนที่ได้ที่ 1  จากวัดหนองขัวประเภทแกะสลัก 

เขียน 20 Jul 2008 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)