อนุทิน 158378 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๐๔

การทำอะไรผิด ๆ มาตั้งแต่เริ่มแรก...แต่สุดท้ายจะให้ได้ผลอีกเรื่องหนึ่งนั้น ก็คงยากเช่นกัน เพราะต้นกับปลายไปคนละทางความเห็น (0)