อนุทิน 158369 - Vorapa Tkul

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT เพื่อบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูงขึ้น ปัญหาสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงหรือการซื้อทดแทน เป็นทักษะจำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMEt และ Workshop Medical IT” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนใจสำรองที่นั่ง เพื่อร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปและรับเกียรติบัตร ได้ที่ 098-825-1085ความเห็น (0)