อนุทิน 158357 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๙

ยิ่งอายุมากขึ้น...ทำให้ฉันเข้าใจชีวิตมากขึ้น...รู้สัจธรรมความเป็นจริงมากขึ้น...สำหรับคนบางคนยังคิดว่ายังเด็ก คริๆๆ...ฉันก็ได้เพียงแค่เห็นและได้รู้เท่านั้น อิอิ...(เรียนรู้ได้จากการปฏิบัติในชีวิตจริง)ความเห็น (0)