อนุทิน 158349 - อาจารย์ต้น

จงอย่าพูดว่า

Despite Sunday, I had to work.

ถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ แต่ฉันต้องทำงาน

ให้พูดว่า

Despite being Sunday, I had to work.

กฎมีอยู่ว่า หลัง despite สามารถตามด้วยคำนามได้ แต่ในกรณีที่เป็นคำบอกเวลา เราต้องมี being ก่อนคำบอกเวลาเสมอ

เขียน 15 Jun 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)