อนุทิน 158346 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๖

วันนี้ช่วงเช้า...ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย หารือกันเรื่องเงิน ๐.๒ ของพนักงานมหาวิทยาลัย...และช่วงบ่ายเข้าร่วมประชุมสอบสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ๑๑ รายความเห็น (0)