อนุทิน 158342 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๔

นายไม่อ่านหนังสือ...นายไม่เรียนรู้...แล้วนายจะรู้เรื่องได้อย่างไร?ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่ามาจากอาจารย์ศิลป์ พีระศรีครับ

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์ต้น