อนุทิน 158341 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๓

คำว่า "ครูสอนคน"...ปัจจุบันบนโลกนี้ มีความหมายกว้างมากๆ มิใช่ครูที่สอนในชั้นเรียนอย่างเดียว...(เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ชีวิตของฉันเอง)...ขอบคุณครูทุก ๆ คน ที่ได้ให้ความรู้ฉันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมความเห็น (0)