อนุทิน 158339 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๙๑

เมื่อวานนี้...อาจารย์ภัคร เจ้าลูกชายแวะมาหาแม่บุษที่ห้อง นาน ๆ เราจะได้พูดคุยกัน ส่วนมากคุยกันทางไลน์...นายได้คุยถึงเรื่องการเตรียมทำผลงาน เรื่องครอบครัว ส่วนตัว...สุดท้ายเรื่องของฟ้าคราม...เป็นอะไรที่เราสองคนมีความเข้าใจกันในความเป็นแม่-ลูก...แม่บุษแนะนำไปว่า ชีวิตมิมีอะไรไปมากกว่า คำว่า "อดทน...เฝ้าดู...เรียนรู้" นี่คือ "ชีวิต"...แค่รู้ว่า "เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่"...จะหน้าที่อะไรนั้น เราเองต่างหากที่ทราบด้วยตัวของเราเองความเห็น (0)