อนุทิน 158316 - เยาวนิจ มุกดา

ชุดฝึกทักษะ เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

20180613102519.pdf

เขียน 13 Jun 2018 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)