อนุทิน 158314 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๔

รู้ใดไหนเล่า?...ไม่สู้เท่ากับการได้ลงมือปฏิบัติ...เพราะเมื่อลงมือปฏิบัติ จะพบสิ่งที่เป็นจริงให้เราได้สัมผัส...ความเห็น (0)