อนุทิน 158312 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๒

"การเปรียบเทียบ" นำมาซึ่ง "ความริษยา"...เมื่อไม่เปรียบเทียบ ก็จะไม่เกิดการริษยา..."ไม่ริษยา" ก็จะทำให้ไม่เกิดทุกข์...ฉันทำได้...แค่นี้ก็มีความสุขในขั้นหนึ่งล่ะ!!!ความเห็น (0)