อนุทิน 158311 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๘๑

การตระหนักรู้ หรือ สามัญสำนึก...ทำอย่างไร? ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ในตัวคน ๆ หนึ่งความเห็น (0)