อนุทิน 158306 - ต้นโมกข์

ทำไมนักเรียนจึงไม่ทำการบ้าน? และคุณสามารถจัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? ตอนที่ 2

นักเรียนจะไม่ทำการบ้าน หาก...

ข้อเท็จจริงที่ 1 การบ้านจะใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จ

ในการศึกษานักเรียนมากกว่า 7000 คน (โดยเฉลี่ยอายุ 13 ปี) จากการตอบแบบสอบถาม เมื่อใดก็ตามหากให้การบ้านที่ใช้เวลามากกว่า 60 นาที นักเรียนจะไม่ทำ นอกจากนี้ โดยดูจากการทดสอบมาตรฐาน หากให้การบ้านที่มากกว่า 60 นาทีขึ้นไป จะไม่ส่งผลต่อคะแนนการสอบอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ

คำแนะนำสำหรับครู  ถามนักเรียนให้บันทึกระยะเวลาในการทำการบ้านให้เสร็จใน 1 สัปดาห์  จงใช้บันทึกในการต่อรองกับการทำการบ้านให้เสร็จในแต่ละวัน  เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว  จึงให้นักเรียนเน้นไปที่การบ้านให้มากขึ้น

ข้อเท็จจริงประการที่ 2 คุณค่าของการบ้านจะถูกเข้าใจผิด

เชื่อได้โดยไม่ต้องสงสัยว่านักเรียนคิดเชื่อว่าการบ้านมีคุณค่าในเชิงวิชาการ  ในการศึกษาการให้สัมภาษณ์ของครู 25 คน ก็ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้การบ้านของครูก็เพื่อเป็นแบบฝึกหัดเสริม เช่น มีรายงานว่า 75% ของครูยังเห็นว่าการบ้านเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการวัดการเรียนรู้, แรงจูงใจ, ความมั่นใจ และความรับผิดชอบ

คำแนะนำสำหรับครู จงสื่อสารกับนักเรียนให้เห็นถึงจุดประสงค์อันหลากหลายของการบ้าน  เปิดเผยให้เห็นถึงประโยชน์ในระยะสั้น (ที่มีต่อคะแนนในวิชา) กับผลประโยชน์ระยะยาว (ที่ส่งเสริมทักษะ)  จงบ่งชี้ถึงผลประโยชน์ระยะยาว ที่นักเรียนไม่เคยรู้ เช่น การจัดองค์กร, การจัดเวลา, และการตั้งจุดมุ่งหมาย

แปลและเรียบเรียงจาก Jennifer Davis Bowman. Why Students Don’t Do Their Homework-And What You Can Do About It.

เขียน 12 Jun 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)