อนุทิน 15830 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธศาสนา มุ่งพูดถึงความเป็นจริง ตามธรรมชาติ เพราะธรรมะคือธรรมชาติ
มีคนจำนวนมากๆ ที่ไม่รู้ว่า เราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ตายไปอย่างไม่เข้าใจว่า มีเหตุผลกลใด  จึงต้องมีชีวิตเกิดขึ้น แล้วก็ตายไป ไม่รู้ว่า วัฎสงสารคืออะไร

ผลนี้คือวิบากกรรม

เมล็ดพืชคือกิเลส

การงอกงามคือกรรม

 ลูกดอกผลที่ออกมาคือวิบากของกรรม
วิบากกรรมนี้เองเป็นสิ่งที่มีอำนาจร้ายแรง หรือมีเสน่ห์อย่างร้ายแรง
ที่ทำให้คนเราต้องตกอยู่ในกระแสแห่งวัฎฎะ หรือกระแสแห่งกรรม 
(ท่านพุทธทาส-คู่มือปฏิบัติธรรม)


จริงๆแล้ว ร่างกายดับสูญไป แต่ วิญญาณยังอยู่
แต่ไม่ว่า จะศาสนาอะไร ความเชื่อแบบไหน ทุกศาสนาจะสอนให้เรา  พยายามกล่อมเกลาจิตใจให้ใสสะอาด

ปราศจาก การปรุงแต่ง ของอคติ
พูดให้ตัวเองฟังเท่านั้นค่ะ สำหรับเช้า วันอาทิตย์นี้...20-07-2551
สุขสันต์ วันอาทิตย์กันทุกคนค่ะ...

Flowersforthemonks

เขียน 20 Jul 2008 @ 09:56 () แก้ไข 20 Jul 2008 @ 10:14, ()


ความเห็น (0)