อนุทิน 158298 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๗๘

รู้หน้า...แต่ไม่รู้ใจ คำๆ นี้ คงสอนให้พี่ฟ้าครามได้เรียนรู้บ้างแล้วความเห็น (0)