อนุทิน 158278 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๗๑

โลกมนุษย์...มิมีอะไร นอกจากการให้อภัย...สิ่งต่าง ๆ เข้ามากระทบตัวเราเพื่อให้เราได้รู้ ได้เห็นและได้ปลง...สุดท้ายจะไม่มีอะไรกับตัวของเราเองเลย...ฝึกให้มาก ๆ จึงจะทราบเอง...ขอบคุณในทุก ๆ เรื่องที่เข้ามาให้ฉันได้พบและเรียนรู้ความเห็น (0)