อนุทิน 158263 - prayat duangmala

สันติสุข.. เกิดจากความเข้าใจ.. ความคิดเห็นแตกต่างไม่ใช่เรื่องที่จะปรองดองกันไม่ได้.. วันกดขี่แม้แต่ความคิด.ก็ห้ามกันไม่ให้พูด.. สุดท้ายตอนนี้เป็น.. ผู้ใหญ่รังแก่เด็กไปแล้ว

เขียน 10 Jun 2018 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)