อนุทิน 158261 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๖๙

ขอเพียงเรา...แค่รู้ตัวเองก็พอ...ทุก ๆ เรื่องขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองความเห็น (0)