อนุทิน 158260 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๙๐๑ |

"จดบันทึกปัญหาวันแรก"

วันแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

* เด็กยังไม่มีประสบการณ์ในการอยู่หอพักระบบปิด
* หอพักใช้เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษามาเป็นผู้ปกครองหอพัก
* หอพักไม่มีระเบียบที่ชัดเจนในการทำให้เป็นไปตามกรอบผลิตครู
* ยังมีความขาดแคลนหลายอย่างที่คณะไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้
* ผู้ปกครองไม่ได้คำตอบในคำถามที่ตั้งไว้ในใจ
* ผู้บริหารคณะไม่มีประสบการณ์ในการผลิตครูต้นแบบ
* อาจารย์ที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นอาจารย์ประจำหอพักก็คิดว่ามานอนเฝ้าเฉย ๆ
* ฯลฯ อีกเยอะเลย

เขียน 10 Jun 2018 @ 00:51 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดูรูปแล้ว หอพักใหม่สวยสดใสน่าอยู่มากค่ะ หวังว่าเขาคงจัดการด้านต่าง ๆ

ได้ลงตัว อาจารย์ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ดีมาก ส่งไปยังคณบดีและอธิการบดี

ท่านคงต้องฟังและปรับปรุง หวังว่านะคะเขียนเมื่อ 

ด้วยความห่วงใยจริง ๆ ครับ ท่านอาจารย์ GD ;)…