อนุทิน 158258 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๙๙ |

"ทำบุญหอใหม่"

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยและคณะทำบุญหอพักใหม่ของคณะผลิตครูที่วิทยาเขตใหม่
ในกลุ่มตึกของคณะผลิตครู ซึ่งจะมีหอพักชายอยู่ ๑ หอ และหอพักหญิงอีก ๒ หอ
ปล่อยว่างอยู่อีก ๑ หอ

มหาวิทยาลัยโดยอดีตหัวหน้าโครงการครูเป็นเลิศ (ตอนนี้เป็นรักษาการอธิการบดี)
ตัดสินใจจะใช้หอพักเป็นสถานที่บ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษาครู ๖ สาขาวิชา

ดังนั้น หอพักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการแค่เข้าไปนอนแล้วออกมาเรียนเท่านั้น

เขียน 10 Jun 2018 @ 00:45 ()


ความเห็น (0)