อนุทิน 158253 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กะว่าจะได้รายงานการวิจัยเกือบเสร็จ  ก็ยังดี ได้ฝึกมือเขียนบทคัดย่อ 261 คำ  ผลยังไม่คมชัด

กลับไปฝึกเขียนบทความทางวิชาการก่อนละกัน  ส่งโครงการใหญ่สิ้นเดือน

เขียนวิจัยชิ้นต่อไปแบบใน Academic ค่อยว่ากัน ... จากนักวิจัยชุมชนชนบท (ของแท้) นอก Academic ของจริงความเห็น (0)