อนุทิน 158252 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๒๖๘

บางเรื่องต่อให้เราทำดีต่อผู้อื่นมากเพียงใด...อย่าหวังว่าจะได้ดีตอบไปหมดทุกเรื่อง ทุกคน...ที่ทราบมาวันนี้ มีคนป้ายให้เกิดความเสื่อมเสียในงาน ในการจ้างข้าราชการเกษียณ ในความจริงขึ้นอยู่กับทางสาขาเห็นความสำคัญ พิจารณาเองว่าควรจ้างหรือไม่...หากจ้างก็ทำบันทึกถึงมหาวิทยาลัยว่าประสงค์จ้าง แต่หากไม่เห็นสมควรจ้างนั้น ก็ต้องไปอธิบายกับคนที่เคยจ้างนั้นเองว่าเพราะเหตุใด...แต่ครั้งนี้ที่ทราบบุ้ยใบ้มาที่กองบริหารงานบุคคลว่าเป็นคนดึงเรื่องออก สาขาทำขึ้นมาแล้ว...ให้ตายเถอะ!!! แบบนี้รึ? คนชื่อ "บุษยมาศ" จะเคยทำ...มิมี...สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องอย่ามาพูดกับฉัน...ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า...คุณหัวหน้าสาขากล้าพูดกับอาจารย์คนเดิมที่สอนหรือไม่ว่า เพราะเหตุผลใด ที่ไม่ได้ทำบันทึกขอต่อการจ้างขึ้นมา...เขาเรียกว่า ไม่มีความกล้าจริง...ชอบใส่ไคร้ให้กับผู้อื่นเสียหาย...อย่ากล่าวอ้างให้คนอื่นเขาเสียหาย น่าอายมาก...ระดับชั้นปัญญาชนเขาไม่ทำกันหรอก...ศักดิ์ของการเป็นอาจารย์หรือว่าครูมีกันหรือไม่?...หากเอาเรื่อง ก็ได้ แต่ไม่อยากทำ...แต่อยากบอกให้สังคมได้ทราบว่า มีคนแบบนี้ฝังอยู่ในสังคมการทำงานอีกมากมาย พวกที่ชอบโทษหรือโยนผิดให้กับผู้อื่น...ขอบอก...

เขียน 09 Jun 2018 @ 13:02 () แก้ไข 09 Jun 2018 @ 13:15, ()


ความเห็น (0)