อนุทิน 158247 - prayat duangmala

วันนี้ก็เดินทางเข้าเขตพื้นที่ประชุมวาระแห่งชาติเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษานโยบายจากข้างบน เป็น รร.ปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาว และทำ  เอ็มโอยูกับผอ.เขต ผอ.ทุกโรงเรียน และบ่ทยประชุมทางไกลคอนฟาเรน  เน้นอาหารกลางวัน

เขียน 08 Jun 2018 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)