อนุทิน 158244 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๕

เมื่อวานตอนเช้า เข้าพบกับ สตง. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้งบประมาณมาจากสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรอัตราให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย...สิ่งที่ฉันตอบและเล่าถึงที่มาของอัตราตั้งแต่เริ่มแรกในตอนนั้น เนื่องจากผู้บริหารปัจจุบันคนละชุดกับผู้บริหารชุดเดิม จึงเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรประจำแบบฉันต้องเป็นผู้ให้ข้อมูล เพราะเวลาผ่านมาแล้วเกือบ ๑๕ ปี...ฉันได้เล่าที่มาที่ไปของหลักความเป็นจริงและหลักของการทำงานให้กับ สตง. ทราบ ซึ่งท่านเข้าใจในปัญหาทุกอย่าง เพราะบางครั้งไม่ใช่เราเองที่ทำให้มีปัญหา บางปัญหาสืบเนื่องมาจากนโยบายข้างบนที่ไม่ชัดเจนแล้วส่งมาให้พวกเราต้องปฏิบัติ...แต่ดีที่เราอธิบายด้วยเหตุด้วยผล ท่านจึงยอมรับฟัง...จนน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ถึงกับโล่งใจ บอกว่า หากไม่ได้พี่บุษคงแย่แน่ๆ...พี่จะทำตามหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนด้วยความเป็นธรรมที่สุด นี่คือ "ตัวพี่บุษ"...ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด