อนุทิน 158239 - ต้นโมกข์

ชาติคือจิตวิญญาณ  (soul) คือหลักการทางจิตวิญญาณ (spiritual principle) มีของอยู่สองสิ่งที่ทำให้เกิดจิตวิญญาณ  หรือหลักการทางจิตวิญญาณอันนี้ ซึ่งจะว่าไปก็เป็นสิ่งเดียวกัน  สิ่งแรกอยู่ในอดีต อีกสิ่งอยู่ในปัจจุบัน  สิ่งแรกคือมีความทรงจำอันยาวนานร่วมกันอยู่ในครอบครอง  อีกสิ่งหนึ่งคือความยินยอมพร้อมใจในห้วงเวลาปัจจุบัน  คือความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน คือความปรารถนาที่จะต้องสืบมรดกที่เราได้รับมาร่วมกัน

จาก แอร์เนสต์ เรอนอง แปลเป็นไทยโดย นภ ดารารัตน์

เขียน 07 Jun 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)