อนุทิน 158233 - เยาวนิจ มุกดา

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016            ในการสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

20180607131951.pdf

เขียน 07 Jun 2018 @ 13:20 ()


ความเห็น (0)