อนุทิน 158226 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๙

มนุษย์ส่วนใหญ่...ชอบมองถึงข้อเสียของคนอื่น...แล้วป้ายความผิดให้คนอื่น...มองว่าตนเองไม่ผิด...ควรหัดมองถึงความเป็นจริงบ้าง...ด้วยการมองทั้งสองด้านแล้วหาทางแก้ไขความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับท่าน ผอ. ความผิดชอบตนมองไม่เห็น..พอความผิดของคนอื่นใหญ่โต..สังคมจึงเป็นเช่นนี้

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์ ยิ่งเราอายุมากขึ้น เข้าใจคนมากขึ้นค่ะ