อนุทิน 158225 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๘

อย่ากระทำตน...เพื่อหลีกหนีความเป็นจริง...สุดท้ายจะพบเห็นอะไรในบางสิ่ง...ไม่บอกแต่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองความเห็น (0)