อนุทิน 158221 - ชมนาฎ งามยิ่งไพศาล

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                     โรงเรียนยางคำวิทยา                      

ผู้ศึกษา             นางธิดารัตน์  วงษ์อ่อน

โรงเรียน            โรงเรียนยางคำวิทยา   

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 

ปีที่พิมพ์            2560


เขียน 06 Jun 2018 @ 21:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #ผลงานวิชาการความเห็น (0)