อนุทิน 158219 - ต้นโมกข์

กิจกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ 5 วิธี

การอ่านหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการอ่าน และคำศัพท์

-จงเดาหัวข้อข่าว

จงตัดหัวข่าวที่ไม่เหมือนกันจากหนังสือพิมพ์  และผสมพวกมันเข้าด้วยกัน นักเรียนทำงานเป็นทีม เพื่อหาหัวข้อที่ใกล้เคียงที่สุด  ต่อมาก็นำเสนอหัวข้อข่าวนั้น

-จงเดาบทความ

จงหาข่าวที่แปลกๆหรือน่าสนใจ หรือบทความ  จงเลือกคำประมาณ 8-10 คำจากบทความ และเขียนพวกมันลงไปในกระดานดำ นักเรียนต้องเลือกบทความจากคำที่กำหนดให้  เมื่อพวกนักเรียนทำเสร็จ ก็ให้บทความจริงๆเพื่อการเปรียบเทียบกับความคิดของพวกเด็กๆเอง

-การตั้งคำถามบนกำเพง

ตัดบทความเป็นชิ้นๆจากหนังสือพิมพ์  และแบ่งแบบผสมกันทั่วทั้งห้อง  ก่อนการเรียน เตรียมตัวรายการคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทความ  นักเรียนเดินไปรอบๆห้องง เพื่ออ่านตัวบทในการหาคำตอบ  ทีมที่ชนะคือทีมที่หาคำตอบได้เป็นกลุ่มแรก

-โปรแกรมการอ่านข่าว

จัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ให้หนังสือพิมพ์สัก 2-3 ฉบับในแต่ละกลุ่ม  นักเรียนจะทำงานร่วมกัน และจัดทำโปรแกรมข่าวที่จัดไว้ให้  รายการข่าวสามารถต้องถูกบันทึกเสียง หรือไม่ก็ถ่ายทำ

-การสรุปข่าว

ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านข่าวสั้นๆ  พวกเขาต้องจดโน้ตและสรุปเพื่อให้คู่ของตน  เมื่อพวกเขากำลังจัดทำ แต่พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในข่าว  คู่ของพวกเขาต้องฟังบทสรุป  และเดาเอาว่ารายละเอียดใดเป็นความจริง และรายละเอียดใดที่เปลี่ยนแปลง

จาก British Council

……….

เขียน 06 Jun 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)