อนุทิน 158217 - ต้นโมกข์

การใช้อื่นๆ แต่ดูดีกว่า

-to be very sharp (ฉารก) = ง่ายต่อการสังเกต เข้าใจ ได้ยิน และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างเร็ว แต่ใช้คำนี้ keen (คีน) แปลว่า มีแรงจูงใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งดูดีกว่า

เขียน 06 Jun 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)