อนุทิน 158215 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๕

Competency ก็คือ Competency ส่วน Skill ก็คือ Skill...Competency คือ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือองค์รวมของคน ๆ นั้น ซึ่งในอนาคตอาจชัดเจนมากกว่านี้มากขึ้น...สำหรับ Skill คือ ทักษะ น่าจะเป็น Subset ของ Competency...จากประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคลมาเกือบ ๓๐ ปี...บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่สำหรับฉันแล้ว น่าจะประมาณข้างต้น...ในอนาคต ควรวัดบุคคลที่มีความรู้และความสามารถอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น...ทำอย่างไรที่จะทำให้ทราบได้ว่า คนที่มีประสบการณ์ต่อการปฏิบัติกับคนที่จบวุฒิการศึกษา จะแตกต่างกันในการทำงานตรงไหนให้ได้มากกว่า...จึงจะคัดคนที่มีคุณภาพมากขึ้นความเห็น (0)