อนุทิน 158213 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๑๓

ทุกเรื่อง...ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัว ของตัวเราเองว่าจะปฏิบัติเช่นไร?ความเห็น (0)