อนุทิน 158206 - ต้นโมกข์


การใช้คำอื่นๆ แต่ดูดีกว่ามาก

-to be very poor (พัวร์) = ยากจนมากๆ แทบไม่มีทรัพย์สินเหลือ แต่ถ้าใช้คำนี้ destitute (เดสทิทูต) จะดูดีกว่า

เขียน 05 Jun 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)