อนุทิน 158195 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๙

แม้ตาย...ก็ไม่ได้เสียดายชีวิตว่า...ยามมีชีวิตอยู่แล้วได้ทำสิ่งใดที่ดี ๆ ไว้ให้กับโลกมนุษย์บ้าง...ชีวิตที่แตกต่าง มีบางสิ่งที่ดี ๆ ซ่อนไว้อยู่ด้วยเสมอความเห็น (0)