อนุทิน 158194 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๘

วิธีการสอนคน...ทำให้คนแต่ละคนเกิดความแตกต่างกัน (วิธีการสอนของปู่เรของฟ้าคราม)ความเห็น (0)