อนุทิน 158187 - ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์

เป้าหมาย 

งาน: หนังสือ การปรับพฤติกรรม  เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

ความคิด : มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาตัวเอง 

ความรู้สึก: ลดความวิตกกังวลเรื่องรกสมอง

ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 

สร้าง บุญกุศล

รักษาสุขภาพเขียน 03 Jun 2018 @ 20:50 ()


ความเห็น (0)