อนุทิน 158184 - ต้นโมกข์

การใช้คำอื่นๆ แต่ดูดีกว่า

-to be very powerful (เพ่าเวอรฟุล) = สามารถจัดการ หรือควบคุมคนอื่นๆ ที่อยู่ในองค์กรได้ แต่ใช้คำนี้ compelling (เคิมเพลลิ่ง) จะดูดีกว่ามาก

เขียน 03 Jun 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)