อนุทิน 158182 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต้อนรับน้องใหม่

บ่ายวันศุกร์ 7 จาก 9 โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดหนองคาย  นำเสนอผลการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์ Thai Dental Clinic Accreditation ของทันตแพทยสภา  ซึ่งพัฒนาโดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม Thai Dental Safety Goals & Guideline 2015   รพ.เราผ่านการเตรียมและเยี่ยมสำรวจจาก สรพ. ทั้ง Accreditation และ Re-accreditation แล้ว  สบาย ๆ ... แต่ได้เรียนรู้เยอะจาก รพร.ท่าบ่อ ที่ผ่านมาตรฐาน JCI ด้วย 

ความท้าทายของ รพ.เล็ก ๆ อย่างเรา คือ ได้มาตรฐานและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

เตรียมไปดูแนวทาง Surveyor จากทันตแพทยสภา   ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  28 มิถุนายน 2561

ต่อด้วยทีม Surveyor (ที่ผ่านการอบรมโดยทันตแพทยสภา) และ QRT ทันตกรรมของจังหวัดจะมาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาล  ประมาณ กค.นี้

หมดเวลางาน  รับน้องทันตแพทย์บรรจุใหม่ เบา ๆ ที่ร้านกาแฟ  และเลี้ยงรับมื้อเย็นแบบเต็มทีมทั้งจังหวัดที่ร้านนาใส 

ดูน้องใหม่สดใส  น่ารัก  กระตือรือร้นสนใจพูดคุยไต่ถาม ... ยินดีต้อนรับเลือดใหม่  พลังใหม่  ทั้ง  7  คนนะคะ

^_,^ความเห็น (0)