อนุทิน 158168 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๓

การคิด นำสู่การกระทำ + คำพูด...ทำให้เห็นถึง "แนวคิด...สมรรถนะของคน ๆ นั้น"ความเห็น (0)