อนุทิน 158167 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๐๒

เรารู้ตัวตนของเรา...แต่เราไม่รู้ตัวตนของผู้อื่น ดังนั้น เราจึงอย่าใส่ใจในตัวตนของผู้อื่น...แต่จงหันมาใส่ใจในตัวตนของเรา...โดยทำให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะกระทำได้

เขียน 01 Jun 2018 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)