อนุทิน 158162 - prayat duangmala

ทุกเช้าไปถึงโรงเรียน..ก็ต้องดูแลกิจกรรมเด็กๆให้เป็นไปตามหน้าที่ของเขา ถึงจะไม่ได้ดีแต่ก็ทำตามกำลังขีดความสามารถที่พอมีแรงอยู่..ขึ้นชั้นเรียน..ก็ต้องเช็คเด็กก่อนและเปิดระบบทางไกลกับโรงเรียนต้นทางวังไกลกังวล(ต้องขอบคุณ) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเมตตาในการถ่ายทอด Dltv. ให้เด็กชนบทได้เรียน..พร้อมกันในโรงเรียนขนาดเล็ก..สิ่งสำคัญที่เป็นจุดบอร์ดคือ ต้องมีครูควบคุมทำกิจกรรมไปพร้อมกันและแนะนำส่วนที่เด็กไม่ทัน..ปัญหาคือผมดูแลงานหลายหน้าที่.จึงทำให้งานไม่สมบูรณ์ ..กับถึงบ้านก็มีงานรออยู่..บางวันก็กิจอาสาในการรับบรรยายในต่างจังหวัดบ้าง..เสาร์ อาทิตย์ หรือตอนเย็นบ้าง..ได้แต่คิดว่าชีวิตนี้ก็ทำหน้าที่ให้ดีบ้างพอมีคุณค่าบ้าง  ลบล้างสิ่งที่ตนเองทำไม่ดีบ้าง...

เขียน 01 Jun 2018 @ 16:57 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แต่เรารู้ตัวเราว่าเราทำดีที่สุดก็พอค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ​ท่าน​ผอบุษยมาศ.. มาก